سیستم هوشمند اخبار و اطلاع رسانی

سامانه ای هوشمند برای جمع آوری و مدیریت اخبار و اطلاعات

زیرسیستم ها

 • سیستم اطلاعات مقالات
 • سیستم اسناد و مدارک
 • سیستم اطلاعات سخنرانی ها
 • سیستم اطلاعات مصاحبه ها
 • سیستم اطلاعات گردهمایی ها
 • سیستم اطلاعات رسانه ها
 • سیستم پایان نامه ها
 • آلبوم تصاویر
 • فرهنگ اصطلاحات
 • سیستم چاپ و انتشارات
 • سیستم آلارم یا هشدار دهنده
 • سیستم مدیریت کاربران و سطوح دسترسی
 • سیستم پرتال و وب سایت سازمان
 • سیستم اخبار و اطلاع رسانی
 • - ثبت و نگهداری اطلاعات شناسنامه ای خبر
 • - ذخیره سازی اطلاعات و اخبار
 • - تحلیل ، آنالیز و دسته بندی اخبار
 • - ثبت تحلیل ها، موضع‌گیری‌ها، سوابق و بازتاب‌ها
 • - تعریف و مدیریت جریانهای خبری
 • - برقراری ارتباط بین یک جریان خبری و اطلاعات و اخبار
 • - ارجاع خبر
 • - اولویت دهی به خبر و گزارش
 • - بایگانی شخصی اخبار و اطلاعات
 • - ترجمه خبر
 • ربات جستجو گر هوشمند
 • سیستم و بانک اطلاعات مناطق و کشورها
 • سیستم و بانک اطلاعات افراد و شخصیت ها
 • سیستم و بانک اطلاعات مراکز و سازمان ها

دلایل بکارگیری سیستم هوشمند اخبار و اطلاع رسانی

در حال حاضر مشکلات و مسائل مطرح در اغلب سازمانها خصوصا در روابط عمومی ها در حوزه تهیه و تحلیل اطلاعات بروز را می توان به این شرح ذکر کرد :

 • وجود روشهای دستی و سنتی در جمع آوری اخبار و اطلاعات و یا نبود سیستم نرم افزاری با ویژگی های فنی روز
 • به روز نبودن اطلاعات مورد نیاز سازمان
 • محدود بودن منابع و سایتهای مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات با توجه به محدودیتهای نیروی انسانی جمع آوری کننده اطلاعات
 • چشم پوشی و از دست دادن بخش عظیمی از اطلاعات بخاطر خطاهای انسانی
 • عدم وجود ارتباط ساخت یافته و منسجم بین اطلاعات
 • عدم امکان ایجاد ارزش افزوده به اطلاعات
 • نبود سیستم مشارکتی بین افراد جمع آوری کننده اطلاعات و استفاده کنندگان از آن
 • جمع آوری اطلاعات خام و نبود اطلاعات کارشناسی و تحلیل شده
 • تهیه و تولید انبوه اطلاعات بدون آگاهی از میزان استفاده از آنها
 • نداشتن امکان تهیه گزارشهای تحلیلی و طبقه بندی شده از اطلاعات
 • عدم امکان مدیریت و تحلیل جریان های خبری
 • نبود امکان دسترسی به تاریخچه اطلاعات و اطلاعات مرتبط با یک خبر یا جریان خبری خاص

فرم درخواست اطلاعات بیشتر در مورد سیستم هوشمند اخبار و اطلاع رسانی

لطفاً حروف موجود در تصویر را وارد کنید :