نرم افزار مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی

ابزاری برای مدیریت فرایند ثبت نام و برگزاری دوره های آموزشی

این نرم افزار برای چه موسساتی مناسب است :

  • دانشگاه‌ها و موسساتی كه كارگاه‌های آموزشی برگزار می‌كنند.
  • موسساتی كه دوره‌های آموزشی كوتاه مدت برگزار می‌نمایند.
  • سازمان‌ها و موسساتی كه برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت دارند.
  • موسسات و افرادی كه در زمینه برگزاری همایش یا جشنواره‌های مختلف فعالیت می نمایند.

تکنولوژی تولید و برنامه نویسی

  • Language: PHP
  • Database Engine: MySQL
  • Framework: YII2
  • Methodology: SCRUM
  • UI: HTML5 , CSS3, Bootstrap

فرم درخواست اطلاعات بیشتر در مورد سامانه مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی

لطفاً حروف موجود در تصویر را وارد کنید :