سامانه مدیریت طرح های ملی و پروژه های بزرگ

ابزاری برای مدیریت و نظارت کلان بر پروژه ها

آشنایی با نرم افزار مدیریت طرح های ملی و پروژه های بزرگ

معرفی سیستم نرم افزاری مدیریت طرح های ملی و پروژه های بزرگ

خصوصیات کلی نرم افزار:


- امکان بکارگیری در پروژه های ملی و طرح های کلان کشوری
- وجود سیستم گزارش گیری بسیار پیشرفته و متنوع مدیریتی و همچنین تهیه گزارشات آماری و نموداری
- وجود سطوح دسترسی متنوع به منظور تعیین میزان دسترسی هر یک از افراد به اطلاعات
- وجود ارتباطات چند جانبه بین ارکان طرح
- امکان بکارگیری نرم افزار در طرح هایی که بیش از یک کارفرما و یا چندین پیمانکار و مشاور در آن همکاری می نمایند.
- امکان استفاده پیمانکاران و مشاورین از نرم افزار
- طراحی شده بصورت Full Web Based
- تسهیل در مدیریت و ورود اطلاعات
- استفاده از زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعات MySQL

بخشهای اصلی نرم افزار:

- کارفرما
- مدیر طرح
- دستگاه های اجرایی
- طرحها
- پروژه ها و زیر پروژه ها
- مشاورین
- پیمانکاران
- شرکتهای کنترل کیفیت
- آموزش
- انتشارات(بخشنامه ها،آیین نامه ها، مقالات و...)
- گزارشات آماری
- گزارشهای مدیریتی
- بخش مدیریت محتوا
- تعیین سطوح دسترسی کاربران

فرم درخواست اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت طرحهای ملی و پروژه های بزرگ :

  نام و نام خانوادگی :
  شرکت / سازمان :
  پست الکترونیک :
  تلفن :
  توضیحات :
لطفاً حروف موجود در تصویر را وارد کنید :