نرم افزار برگزاری آزمون برخط (Online Quiz)

راهکاری برای مدیریت و برگزاری آزمونهای اینترنتی

آشنایی با سامانه آزمون اینترنتی

نرم افزار برگزاری آزمون برخط( On line Quiz)
- امکان ایجاد سوالات چند گزینه ای (با تعداد گزینه های قابل انتخاب)
- امکان تعریف گزینه ها و مشخص کردن پاسخ صحیح توسط مدیر ارشد نرم افزار
- اعلام نتیجه آزمون در انتهای آن به کاربر و بصورت آنلاین
- تعیین حداقل نمره قبولی و تهیه گزارش از قبول شدگان و مردودین توسط نرم افزار
- تهیه گزارشهای متنوع از شرکت کنندگان ، قبول شدگان یا مردودین بر اساس سن، جنس،میزان تحصیلات و ....
- تهیه گزارشهای متنوع از پاسخ های صحیح و نادرست ارائه شده در هر آزمون
- امکان برگزاری چندین آزمون مختلف ودارای ترتیب مشخص برای هر کاربر
- استفاده از زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعات MySQL
- طراحی شده به صورت Full Web Based و با قابلیت استفاده آنلاین